Kvalifisering

Kvalifiseringskrav for UM2021, samt reglement og retningslinjer

I Ungdomsmesterskapet er en utøver kvalifisert til å delta kun i den/de øvelser som kvalifiseringskravet er oppnådd. I kappgang er det dog flere distanser som kan være kvalifiserende for UM-distansen. Utøveren kan i tillegg starte i ytterligere en øvelse hvor kravet ikke er oppnådd. Etteranmelding er ikke tillatt og regnes som ikke gyldig. Påmelding kan ikke gjøres i andre øvelser enn de hvor kvalifiseringskravet er oppnådd. Konsekvenser som følger av startnekt når kvalifiseringskravet ikke er oppnådd må bæres av den som melder på. Oppnås ett kvalifiserende resultat først etter påmeldingsfristens utløp, kan Norges Friidrettsforbund søkes om dispensasjon fra påmeldingsfristen. For øvrig henvises til mesterskapsreglementet som man kan finne på forbundets nettsider, friidrett.no