Påmelding

Påmeldingsfrist: 24. august 2021

Startkontingent

Kr. 250,- pr øvelse

Kr. 600,- pr. stafettlag

Meld på stafett-lag via Min Idrett: Påmelding-Om arrangementet-Meld på lag

Bankkonto UM2021: 4202 02 06718

Faktura sendes klubben, påmeldingsavgift må være betalt før startnr. utdeles

Hvis dere betaler direkte uten først å ha mottatt faktura, må dette gjøres ifm påmelding, oppgi hvem dere betaler for.

Oversikt over påmeldte deltakere finner dere her:

Webdeler (nif.no)